Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz - 16 GB 588
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  hinten
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  links
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  rechts
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  oben
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  unten
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz - 16 GB 588
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  links
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  rechts
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  oben
Preview: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 - Tower - Xeon E-2324G 3.1 GHz -  unten