Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB hinten
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB links
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB rechts
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB links
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 1x Epyc 7343, 32GB rechts