Lenovo ThinkSystem 930-8i - Speichercontroller (RA