Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HDD 100
Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HD hinten
Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HD links
Preview: Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HDD 100
Preview: Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HD hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem ST250 V2, Xeon E-2378, 32GB RAM, keine HD links