Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 hinten
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 links
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 rechts
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 oben
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 unten
Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 innen
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 hinten
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 links
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 rechts
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 oben
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 unten
Preview: Lenovo ThinkSystem SR665 - Rack-Montage - EPYC 720 innen