Lenovo ThinkSystem SR650 V3, 1x Xeon Gold 6430, 32