Lenovo ThinkSystem SR650 V2, 1x Xeon Silver 4309Y,