Lenovo ThinkSystem SR650 V2, 1x Xeon Gold 5317, 32