Lenovo ThinkSystem 940-8i - Speichercontroller (RA