Lenovo ThinkSystem 940-16i - Speichercontroller (R