Lenovo ThinkSystem 9350-8i - Speicher-Controller -