Lenovo ThinkSystem 440-16i - Speicher-Controller -