LENOVO ISG ThinkSystem SR665 V3 AMD EPYC 9274F 24C