Lenovo ThinkSystem - Festplatte - 600 GB - SAS 12G